Personvern og coockies

Personvern og coockies

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Håndverker Landslaget er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av vår plattform, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for de formål som fremgår nedenfor. At Håndverker Landslaget er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Håndverker Landslaget har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Hvordan får vi opplysninger om deg?

Det meste vi har av data om deg er data du selv gir oss gjennom at du legger igjen kontaktinformasjon når du lager en nominasjon, eller data som genereres når du blir nominert.

Opplysningene hentes inn på flere måter:

Opplysninger du selv gir til oss og fra den som nominerer deg Når du lager en nominasjon på plattformen vil du oppgi noe data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser for å kunne vise den nominerte hvem som nominerte og for å kunne kontakte deg ved en eventuell premie.

Dersom du er nominert lagrer vi en del data for å kunne fremvise denne på nettsiden ved siden av din nominasjon. Denne dataen vil kun vises dersom du godtar å være med i konkurransen. Dersom du takker nei, vil denne dataen slettes.

Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, for eksempel ved å sende oss en e-post til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Når du bruker tjenestene våre registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Dette gjør det mulig for oss å forbedre plattformen.